Logo Search packages:      
Sourcecode: festvox-czech-ph version File versions  Download package

README.cs

Český festivalový hlas
======================

Tento balík obsahuje kompletní festivalový difonový český hlas včetně všech
souborů a podkladů potřebných pro jeho další úpravy.

Instalační instrukce jsou v souboru INSTALL.

Postup tvorby balíku je podrobně zdokumentován v podadresáři `doc'.  Kdo by
chtěl vytvořit další český difonový hlas, může podle této dokumentace
postupovat.

Domovská WWW stránka projektu je
http://www.freebsoft.org/festival-czech-diphone-database .

Projekt české festivalové syntézy je realizován společností Brailcom, o.p.s.
Finančně na něj přispěly Nadační fond Českého rozhlasu, společnost Seznam.cz a
Evropská komise (v rámci programu Leonardo da Vinci).
Odbornou pomoc poskytl Fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v čele s prof. PhDr. Zdenou Palkovou, CSc.

S otázkami, připomínkami, apod. se lze obracet na adresu
festival-czech@lists.freebsoft.org.

-- Milan Zamazal

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index